78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (94,7) 94,1% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 99,0% (98,4) 99,0% (77,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,8% (87,4) 93,9% (67,8) 54,4% (93,8%) 43,9% (6,3%)
2017 98,3% (93,2) 100% (85,9) 47,1% (94,1%) 37,0% (5,9%)
2016 98,4% (96,3) 94,3% (86,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,6% (68) 73,5% (52,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,7% (58) 68,6% (48,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 32,7% (44) 30,9% (39,4) 74,5% (91,7%) 100% (0%)
2017 41,4% (48) 44,8% (43,6) 51,7% (83,3%) 31,0% (8,3%)
2016 77,8% (62) 77,8% (59,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,8% (70) 88,2% (62,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,3% (72) 86,7% (63,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,4% (72) 81,6% (60,0) 61,6% (92,9%) 52,8% (3,6%)
2017 93,8% (74) 96,1% (71,2) 48,8% (93,1%) 31,0% (6,9%)
2016 96,2% (76) 20,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: