75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,0% (85,3) 87,8% (46,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 77,0% (79,5) 86,7% (42,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 95,4% (83,2) 98,0% (62,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 70% (72,6) 67,3% (48,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,8% (78,4) 85,1% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 75% (42) 60,4% (28,1) 85,4% (75%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 77,8% (59,5) 72,2% (42,2) 77,8% (75%) 100% (0%)
2018 77,8% (46,3) 83,3% (41,1) 83,3% (54,5%) 100% (0%)
2017 100% (79,0) 92,9% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 92% (70,5) 92% (56,7) 88% (88,9%) 80% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,9% (65) 93,3% (54,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 92,4% (68) 92,4% (57,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,5% (74) 98,7% (63,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 96,8% (74) 98,7% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 92% (70) 16,7% (0) 92,7% (96,8%) 74,7% (3,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: