79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,0% (93,2) 45,1% (63,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,8% (95,3) 77,1% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,8% (91,6) 78,3% (71,1) 38,2% (97,1%) 34,5% (2,9%)
2017 97,8% (94,7) 97,0% (86,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 89,8% (94,7) 89,8% (86,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,9% (68) 56,5% (59,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 75,5% (73) 61,7% (59,5) 17,6% (87,5%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 81,6% (69,0) 42,2% (92%) 100% (0%)
2017 74,6% (68) 74,1% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 50,7% (66) 35,3% (59,0) 36,8% (91,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 85,7% (90,0) 92,9% (86,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 56% (83,2) 60% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 85,2% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 67,4% (70,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (80) 87,5% (75,8) 59,8% (98,3%) 46,1% (1,7%)
2017 100% (88) 98,2% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 92,6% (83) 7,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: