79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 62,1% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (98,4) 59,6% (78,8) 19,1% (95,2%) 18,2% (4,8%)
2018 70,6% (93,7) 53,9% (77,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 82,7% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 85,9% (96,9) 76,5% (90,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (80) 58,1% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,0% (66) 18,7% (58,5) 5,2% (88,9%) 100% (0%)
2018 33,2% (68) 34,7% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (80) 79,3% (80,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,7% (80) 42,4% (73,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 81,9% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,9% (84) 73,6% (81,5) 33,1% (96,7%) 25,6% (3,3%)
2018 86,5% (86) 81,7% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 98,4% (92) 92,1% (88,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: