31-43-M/01 Oděvnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,8% (79,5) 50% (38,1) 13,9% (81,6%) 4,2% (10,5%)
2019 68,6% (83,7) 70,6% (42,4) 13,7% (66,7%) 23,5% (22,2%)
2018 26,1% (63,2) 23,2% (29,8) 75,4% (92%) 65,2% (8%)
2017 27,5% (57,9) 27,5% (30,7) 30,4% (65,4%) 14,5% (34,6%)
2016 29,4% (63,2) 29,4% (38,4) 14,7% (48,5%) 13,2% (48,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (54) 90,9% (43,4) 60,6% (75%) 100% (0%)
2019 5,7% (22) 28,6% (8,6) 11,4% (20%) 100% (0%)
2018 28,9% (29) 42,2% (23,9) 35,6% (33,3%) 55,6% (11,1%)
2017 57,8% (35) 51,1% (25,3) 46,7% (30%) 31,1% (40%)
2016 15,2% (22) 13,0% (11,4) 17,4% (16,7%) 52,2% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,9% (55) 84,9% (39,4) 31,5% (69,0%) 5,5% (9,5%)
2019 88,2% (60) 72,4% (38,2) 15,8% (56,5%) 26,3% (17,4%)
2018 76,3% (62) 64,5% (38) 59,2% (79,4%) 60,5% (8,8%)
2017 86,5% (62) 77,0% (47,6) 39,2% (61,1%) 21,6% (36,1%)
2016 18,1% (49) 12,5% (0) 15,3% (44,7%) 11,1% (40,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: