16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,9% (54,7) 18,6% (23,5) 25,7% (81,0%) 100% (0%)
2019 16,4% (60) 37,7% (27,3) 16,4% (66,7%) 14,8% (26,7%)
2018 10,1% (49,5) 14,5% (21,1) 24,6% (56,0%) 47,8% (16%)
2017 49,3% (63,2) 38,8% (34,0) 16,4% (52,9%) 25,4% (23,5%)
2016 8,8% (50,0) 13,2% (23,2) 20,6% (58,3%) 25% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 8,6% (22) 22,9% (7,9) 11,4% (14,3%) 100% (0%)
2018 2,7% (12) 5,4% (6,9) 27,0% (16,7%) 100% (0%)
2017 78,6% (42) 90,5% (39,8) 59,5% (50%) 26,2% (25%)
2016 16,3% (20) 26,5% (13,2) 30,6% (18,2%) 49,0% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,2% (50) 48,6% (30,9) 36,1% (70,8%) 100% (0%)
2019 6,8% (44) 10,8% (21,5) 6,8% (40,9%) 27,0% (18,2%)
2018 74,0% (60) 74,0% (38,7) 74,0% (77,4%) 60,3% (12,9%)
2017 69,0% (57) 74,6% (46,3) 31,0% (61,9%) 25,4% (23,8%)
2016 64,3% (58) 14,3% (0) 64,3% (77,1%) 31,4% (22,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: