82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník

Umělecký kovář a zámečník

Žák získá svářečský list.

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se učí zhotovovat uměleckořemeslné výrobky z kovů, být řemeslně zručný, tzn.:

  • ovládat technologické postupy a techniky;
  • zvolit vhodné druhy materiálů pro zhotovení konkrétního výrobku
  • zhotovovat výrobky podle výkresové dokumentace nebo výtvarných návrhů
  • uplatňovat příslušné normy a předpisy z oblasti památkové péče
  • provádět opravy a rekonstrukce poškozených částí původních prací
  • být odborně připraven k získání jednoho druhu svářečského oprávnění.

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní v povolání umělecký kovář a zámečník. Pro příslušné povolání je absolvent připraven rukodělně zhotovovat uměleckořemeslné dekorativní a užitné předměty z kovů podle výkresové dokumentace, výtvarných návrhů nebo jako repliky původních prací včetně provádění jejich opravy a obnovy. Součástí vzdělávání je i příprava k získání jednoho druhu svářečského certifikátu.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

  1. písemná zkouška
  2. praktická zkouška z odborného výcviku
  3. ústní zkouška z odborných předmětů.

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Projekt podporují: