23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník a strojní mechanik

Zámečník a strojní mechanik

Pardubický kraj vyplácí v tomto oboru stipendia od 300,- Kč do 600,- Kč měsíčně

Žák je připraven k získání svářečských certifikátů ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 311 W01.

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se učí upravovat a dokončovat po strojním obrábění součásti strojů, zařízení a kovových konstrukcí a sestavovat je, opravovat stroje, zařízení a kovové konstrukce, provádět jejich údržbu a vykonávat servisní činnost, obsluhovat strojní zařízení.

Žák se učí např.:

  • zhotovovat součásti strojů ručním obráběním a zpracováním, slícovat je a připravovat k montáži či spojováním do celků;
  • spojovat strojní součásti a části konstrukcí, sestavovat je do celků a demontovat je;
  • používat potřebné moderní nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení;
  • měřit a kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu a další vlastnosti;
  • zhotovovat náčrty pro úpravy či zhotovování náhradních součástí, navrhovat vhodný materiál;
  • kontrolovat technický stav zařízení a odstraňovat drobné závady;
  • vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení a další.

Profesní uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit ve značném počtu povolání a typových pozic. Základem je uplatnění jako provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Dále se mohou uplatnit v pozicích stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků.

Dalším uplatněním jsou pozice, kde náplní práce je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba strojů a strojních zařízení v energetice, ve zpracovatelském průmyslu, teplárnách a další.  

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

  • písemná zkouška
  • praktická zkouška z odborného výcviku
  • ústní zkouška z odborných předmětů

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Projekt podporují: