63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,3% (83,2) 82,1% (53,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 49,1% (86,3) 36,8% (42,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 13,6% (61,1) 16,1% (29,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,8% (51) 38,4% (32,8) 65,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 13,5% (52) 11,1% (28,6) 14,3% (60%) 100% (0%)
2018 3,4% (48) 4,2% (23,5) 9,3% (57,1%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: