64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,7% (60) 88,8% (39,8) 18,1% (50%) 100% (0%)
2019 25,3% (52,6) 15,9% (8,9) 57,1% (70%) 70,6% (10%)
2018 16,0% (42,1) 9,0% (5,8) 21,2% (36,4%) 41,0% (27,3%)
2017 99,5% (88,4) 99,5% (74,1) 60,7% (63,6%) 24,7% (36,4%)
2016 23,5% (42,6) 14,7% (7,3) 14,3% (25%) 22,1% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 42,4% (26) 44,7% (9,4) 37,6% (20%) 48,2% (20%)
2018 - - - -
2017 36,8% (20) 23,7% (8,4) 34,2% (0%) 11,4% (60%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,4% (42) 68,1% (25,4) 32,8% (44,4%) 100% (0%)
2019 30,3% (44) 9,8% (11,7) 41,0% (46,7%) 66,2% (13,3%)
2018 43,0% (48) 15,2% (15,1) 46,0% (50%) 44,3% (25%)
2017 64,2% (50) 68,3% (34,8) 18,9% (36,8%) 7,0% (52,6%)
2016 37,8% (48) 16,5% (0) 51,2% (50%) 29,1% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: