75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,0% (56,9) 40,2% (26,5) 54,3% (90,9%) 100% (0%)
2019 78,5% (81,1) 50,4% (30,1) 41,5% (80%) 23,0% (20%)
2018 62,7% (69,5) 68,6% (37,7) 63,4% (80%) 66,0% (6,7%)
2017 66,7% (70,5) 84,7% (56,6) 32,7% (66,7%) 25,3% (22,2%)
2016 75% (74,2) 55,4% (40,9) 50% (75%) 37,2% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 2,9% (13) 8,8% (5,3) 11,8% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (46) 22,0% (20,3) 25% (64,7%) 100% (0%)
2019 4,5% (42) 7,6% (19,1) 3,8% (28,6%) 10,2% (28,6%)
2018 63,7% (58) 58,6% (34,9) 70,7% (80%) 64,3% (6,7%)
2017 84,4% (64) 70,1% (49,0) 39,0% (66,7%) 27,9% (22,2%)
2016 61,3% (60) 16,7% (0) 48% (73,3%) 44% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: