36-67-H/01 Zedník

Zedník, obkladač a sádrokartonář

Zedník, obkladač a sádrokartonář

Pardubický kraj vyplácí v tomto oboru stipendia od 400,- Kč do 700,- Kč měsíčně.

Žák získá osvědčení na lešenářské práce.

Charakteristika přípravy v oboru

 Žák se učí provádět zednické práce na pozemních stavbách, tzn.:

 • orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru
 • připravovat a organizovat pracoviště
 • používat materiálové a technické normy
 • vypočítávat spotřebu materiálu
 • provádět základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách
 • zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem
 • číst technickou dokumentaci pozemních staveb
 • dodržovat technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů
 • provádět obkladačské a dlažební práce
 • provádět zateplovací systémy
 • provádět jednoduché sádrokartonové konstrukce
 • provádět vnitřní a fasádní omítky

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Po založení živnostenského listu může pracovat samostatně. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydro-izolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

 • písemná zkouška
 • praktická zkouška z odborného výcviku
 • ústní zkouška z odborných předmětů

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Projekt podporují: