65-41-L/01 Gastronomie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 57,1% (73,7) 60,4% (33,7) 36,3% (83,3%) 100% (0%)
2019 20,7% (53,2) 24,1% (13,5) 58,6% (78,3%) 71,3% (4,3%)
2018 33,0% (54,7) 42,6% (24,7) 40,4% (60,6%) 58,5% (12,1%)
2017 29,1% (52,1) 38,8% (29,5) 43,7% (62,5%) 62,1% (16,7%)
2016 15,9% (45,8) 11,2% (15,8) 15,0% (41,7%) 22,4% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 22,6% (14) 32,3% (6,6) 41,9% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (49) 38,7% (21,2) 40,9% (58,3%) 100% (0%)
2019 23,2% (44) 29,5% (18,9) 37,5% (54,2%) 74,1% (4,2%)
2018 48,5% (50) 34,3% (22,1) 33,3% (54,3%) 58,6% (11,4%)
2017 20,9% (46) 47,3% (36,4) 68,2% (66,7%) 65,5% (14,8%)
2016 78,1% (58) 21,1% (0) 42,1% (55,6%) 36,8% (27,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: