65-41-L/51 Gastronomie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,8% (66,3) 61,2% (24,6) 84,0% (92,9%) 100% (0%)
2019 57,1% (66,8) 43,5% (18,3) 68,8% (75%) 36,5% (25%)
2018 - - - -
2017 39,3% (49,0) 30,6% (16,6) 42,0% (50%) 70,3% (16,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 36,8% (17,2) 68,1% (64,3%) 100% (0%)
2019 14,1% (41) 2,1% (8,0) 26,1% (37,5%) 36,3% (25%)
2018 - - - -
2017 24,7% (44) 17,3% (24,2) 67,1% (60%) 73,3% (13,3%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: