65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,6% (70,5) 43,3% (36,9) 57,9% (94,4%) 100% (0%)
2019 36,4% (75,8) 42,9% (35,3) 81,4% (95%) 100% (0%)
2018 26,6% (63,2) 30,5% (32,7) 63,3% (85,7%) 70,6% (7,1%)
2017 65,7% (74,7) 51,4% (48,1) 58,3% (80%) 45,7% (16%)
2016 24,0% (62,6) 28,1% (38,7) 35,7% (76%) 35,7% (20%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 7,7% (41,0) 23,1% (29,4) 15,4% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 44,8% (30,3) 35,5% (68,4%) 100% (0%)
2019 58,9% (58) 53,0% (38,9) 86,3% (90,5%) 100% (0%)
2018 39,7% (54) 38,5% (30,3) 45,3% (70%) 74,3% (6,7%)
2017 41,9% (54) 22,3% (36,4) 46,4% (69,0%) 39,1% (20,7%)
2016 38,9% (56) 18,9% (0) 45,1% (71,9%) 37,7% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: