16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Charakteristika:

Studijní obor určen pro chlapce a dívky

Délka a forma: 4 roky, denní

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení.

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolvent získá Europass.

Škola je 100% bezbariérová

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblastech vodního hospodářství, ekologického poradenství a vzdělávání, při pracovních činnostech souvisejících s monitorováním a prováděním kontroly složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady.
  • Příklady možných pracovních pozic: ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší a referent životního prostředí, laborant.

 

Předměty – teoretické vyučování:

Všeobecné předměty                               Odborné předměty

Český jazyk a literatura                               Ekologie

Cizí jazyk I.                                                   Ochrana životního prostředí

Cizí jazyk II.                                                  Krajina a životní prostředí

Občanská nauka                                          Meteorologie a hydrologie

Dějepis                                                         Odpady a rekultivace

Matematika                                                  Geologie a pedologie

Fyzika                                                           Monitorování a analýzy životního prostředí

Tělesná výchova                                          Hygiena a toxikologie

Informační a komunik.technol.                   Životní prostředí měst a venkova

Písemná a elektronická komunikace         Základy práva

Ekonomika                                                   Biologie

                                                                      Chemie

 

Odborná praxe:

  • V rozsahu 5 týdnů za dobu studia probíhá u smluvních partnerů, např. Správa CHKO Lužické hory, ZOD Brniště, VMG Česká Lípa.
  • Během studia se žáci účastní řady odborných exkurzí a ekologických programů pro veřejnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 4,9% (45,3) 4,9% (4,5) 4,9% (50%) 18,0% (25%)
2018 2,9% (39,5) 8,7% (15,4) 2,9% (25%) 26,1% (25%)
2017 19,4% (40,0) 20,9% (12,3) 3,0% (14,3%) 11,9% (42,9%)
2016 48,5% (66,3) 35,3% (38,0) 52,9% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 2,7% (36) 2,7% (5,5) 2,7% (25%) 13,5% (25%)
2018 30,1% (52) 57,5% (32,1) 46,6% (66,7%) 30,1% (22,2%)
2017 22,5% (50) 5,6% (26,6) 9,9% (44,4%) 19,7% (33,3%)
2016 64,3% (58) 14,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: