75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,1% (63,2) 37,2% (25,2) 30,5% (81,8%) 100% (0%)
2019 11,9% (53,7) 7,4% (10,6) 62,2% (87,5%) 44,4% (12,5%)
2018 43,8% (61,1) 23,5% (20,1) 37,9% (70%) 53,6% (10%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (46) 28,0% (24,1) 23,8% (63,6%) 100% (0%)
2019 10,8% (46) 15,9% (24,5) 26,1% (62,5%) 41,4% (12,5%)
2018 77,7% (61) 67,5% (37,0) 52,2% (72,7%) 58,0% (9,1%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: