78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,5% (87,4) 34,7% (46,1) 20,3% (94,1%) 100% (0%)
2019 11,9% (77,9) 13,9% (37,1) 22,8% (90,9%) 19,8% (9,1%)
2018 17,5% (67,4) 22,8% (39,3) 38,6% (90,5%) 23,7% (9,5%)
2017 53,8% (80) 36,1% (56,0) 42,0% (92,9%) 31,9% (7,1%)
2016 62,6% (84,7) 56,1% (66,2) 42,3% (94,1%) 34,1% (5,9%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 50% (59,0) 50% (50,0) 100% (80%) 100% (0%)
2017 100% (64,2) 100% (55,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,8% (56) 29,1% (40,8) 5,5% (75%) 100% (0%)
2019 7,0% (54) 12,5% (39,1) 55,5% (92,9%) 31,3% (7,1%)
2018 14,4% (58) 13,6% (36,5) 12,8% (77,8%) 35,2% (7,4%)
2017 26,4% (63) 40,3% (56,5) 26,4% (87,0%) 43,4% (4,3%)
2016 56,8% (69) 20,5% (0) 56,8% (95,2%) 41,7% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: