78-42-M/06 Kombinované lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,0% (91,1) 79,7% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,3% (91,6) 68,3% (54,9) 10,9% (87,5%) 6,9% (12,5%)
2018 55,3% (80) 61,4% (54,2) 64,9% (95,2%) 100% (0%)
2017 91,6% (89,5) 88,2% (75,5) 44,5% (93,8%) 33,6% (6,3%)
2016 36,6% (77,9) 36,6% (56,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,5% (46) 38,8% (33,8) 26,5% (75%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 61,1% (56) 45,8% (47,3) 15,3% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (68) 78,0% (57,4) 19,7% (84,6%) 8,7% (3,8%)
2019 73,4% (68) 69,5% (56,8) 26,6% (84,6%) 13,3% (11,5%)
2018 59,2% (67) 47,2% (49,2) 31,2% (87,0%) 49,6% (4,3%)
2017 96,9% (76) 89,9% (69,0) 36,4% (89,5%) 37,2% (5,3%)
2016 27,3% (64) 20,5% (0) 66,7% (96,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: