39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř, lakýrník a tapetář

Malíř, lakýrník a tapetář

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se učí provádět odborné malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské

práce ve stavebnictví, tzn.:

 • navrhovat jednoduchá barevná řešení interiérů a fasád
 • aplikovat tapety
 • připravovat podklady, nátěrové hmoty a tapety
 • nanášet nátěrové hmoty různými technikami
 • používat materiálové a technické normy
 • volit vhodné nátěrové systémy a vypočítávat spotřebu materiálu
 • orientuje se v cenových záležitostech oboru a zpracovává položkové rozpočty

Profesní uplatnění absolventa

Absolvent oboru se uplatní ve stavebních firmách v povoláních malíř, tapetář, lakýrník a natěrač

a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.

Uplatnění najde ve velkých, středně velkých i malých firmách:

 • při povrchových úpravách exteriérů budov
 • při povrchových úpravách interiérů budov
 • při povrchových úpravách vybavení budov

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělávání

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí:

 • písemná zkouška
 • praktická zkouška z odborného výcviku
 • ústní zkouška z odborných předmětů

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Projekt podporují: