26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,2% (83,7) 88,2% (42,4) 68,6% (94,4%) 100% (0%)
2019 50% (73,7) 57,5% (33,1) 10% (46,2%) 5% (46,2%)
2018 28% (55,3) 28% (21,7) 36% (53,8%) 44% (23,1%)
2017 29,6% (54,7) 35,2% (26,6) 72,2% (75%) 72,2% (15%)
2016 68% (75,3) 52% (42,9) 80% (78,9%) 78% (15,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 62,7% (34) 61,0% (23,7) 81,4% (50%) 78,0% (8,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 66,7% (61,1) 66,7% (40,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,3% (42) 42,1% (20,8) 24,6% (44,4%) 100% (0%)
2019 21,1% (44) 38,6% (22,4) 10,5% (33,3%) 10,5% (40%)
2018 43,3% (48) 18,3% (15,7) 60% (58,8%) 46,7% (23,5%)
2017 72,5% (54) 76,8% (39,1) 89,9% (75%) 63,8% (15%)
2016 63,4% (54) 19,7% (0) 90,1% (73,7%) 76,1% (10,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: