26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: