79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 43,3% (63,6) 1,9% (87,8%) 1,9% (9,8%)
2019 57,8% (94,7) 44,2% (62,0) 24,1% (95,2%) 21,7% (4,8%)
2018 34,1% (84,2) 37,5% (60,3) 41,2% (97,7%) 37,8% (2,3%)
2017 50,9% (89,0) 39,1% (72,0) 14,4% (90,9%) 12,9% (9,1%)
2016 61,4% (91,6) 30,3% (70,7) 5,5% (79,5%) 4,7% (20,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,1% (74) 87,0% (68,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 25% (58) 36,7% (51,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 53,4% (62) 53,4% (60,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,6% (69) 68,8% (64,6) 35,1% (90,9%) 9,3% (9,1%)
2016 43,3% (64) 45,3% (61,5) 46,8% (93,8%) 15,9% (6,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 43,3% (63,1) 4,8% (85,5%) 2,6% (7,3%)
2019 29,7% (70) 21,7% (58,8) 20,7% (93,9%) 23,2% (4,1%)
2018 50,9% (74) 27,7% (61,1) 42,4% (96,4%) 44,6% (1,8%)
2017 45,1% (74) 34,9% (67,9) 5,8% (82,1%) 11,3% (8,9%)
2016 4,4% (64) 7,8% (0) 7,8% (82,5%) 7,0% (15,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: