18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,9% (91,1) 86,0% (63,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,2% (97,4) 98,3% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,8% (86,8) 98,2% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 22,1% (38) 35,5% (37,5) 26,7% (60%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,6% (51) 27,7% (28,5) 41,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 12,5% (50) 31,7% (33,7) 50% (81,8%) 100% (0%)
2018 63,0% (61) 78,4% (44,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 38,8% (57) 29,9% (41,1) 68,3% (83,3%) 100% (0%)
2016 93,7% (68) 17,0% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: