79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 39,5% (95,8) 42,8% (75,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,3% (96,3) 24,4% (70,2) 4,9% (88,9%) 4,4% (11,1%)
2018 15,9% (87,4) 6,1% (56,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 22,1% (76,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 56,4% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 65,8% (76) 47,4% (71,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 12,1% (59) 15,2% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 39,9% (77) 73,9% (81,7) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 10,5% (79,5) 10,5% (68,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 6,7% (74,2) 6,7% (69,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 5,6% (65,3) 5,6% (45,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 74,7% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 75,2% (81,6) 12,2% (93,3%) 6,7% (6,7%)
2018 49,6% (80) 44,0% (74,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,5% (84) 60,2% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 64% (83) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: