79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 31,3% (60,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 54,6% (64,4) 3,2% (78,9%) 3,2% (21,1%)
2018 15,7% (80,0) 9,7% (47,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 35,8% (86,3) 36,9% (71,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 42,1% (89,0) 45,7% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 74,8% (68) 88,8% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 13,7% (50) 15,1% (47,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 50,7% (66) 65,7% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 75% (88,4) 68,8% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 14,3% (74,7) 21,4% (69,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (68) 38,5% (61,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,8% (84) 87,3% (75,8) 8,3% (85,7%) 5,8% (14,3%)
2018 8,1% (64) 10,0% (50,7) 37,3% (95,8%) 100% (0%)
2017 18,9% (70) 20% (64,4) 46,9% (96,8%) 100% (0%)
2016 40,4% (75) 7,8% (0) 21,9% (92,9%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: