23-41-M/01 Strojírenství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,3% (90) 67,4% (57,3) 24,4% (95,7%) 11,3% (4,3%)
2019 5,5% (70,5) 4,4% (23,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 41,6% (77,9) 22,8% (43,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 20,9% (67,9) 35,3% (53,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 32,4% (77,9) 22,2% (49,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 18,0% (34) 21,9% (27,3) 29,0% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,3% (57) 44,2% (36,5) 51,3% (87,0%) 10,7% (4,3%)
2019 8,9% (49) 6,7% (21,9) 18,3% (66,7%) 100% (0%)
2018 9,3% (50) 15,4% (26,1) 25,6% (66,7%) 100% (0%)
2017 28,1% (54) 28,1% (40,6) 89,3% (90,9%) 100% (0%)
2016 93,7% (68) 17,0% (0) 87,4% (92,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: