53-41-L/51 Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent (denní nástavba)

Zdravotnický asistent (nástavbové studium)

  • Určeno pouze pro absolventy tříletého studijního oboru ošetřovatel s výučním listem
  • 2 leté denní studium
  • Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • počet přijímaných studentů: 30
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 27,6% (54,2) 22,4% (11,7) 53,5% (66,7%) 65,3% (11,1%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 12,4% (36,8) 24,0% (15,0) 9,7% (20%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 67,6% (30) 48,6% (14,2) 63,4% (25%) 47,9% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 41,9% (46) 15,4% (14,7) 58,5% (55,6%) 73,5% (11,1%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 3,9% (37) 22,4% (20,8) 18,9% (33,3%) 80,3% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: