64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Charakteristika:

Obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 2 roky – denní forma studia

Základní podmínky přijetí: Výuční list, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů. Absolventi získávají vysvědčení o maturitní zkoušce v daném oboru.

                                                                        

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent je připravován pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Ovládá manažerské a marketingové znalosti, finanční hospodaření firmy. Umí získávat a využívat informace a počítačově je zpracovávat. Zná zákony a právní předpisy, umí kultivovat řešit pracovní situace.

 

Předměty – teoretické vyučování:

Základní předměty                                          Předměty specializace

Český jazyk a literatura                                      Ekonomika podniku

1Cizí jazyk AJ/NJ                                                 Účetnictví

Občanská nauka                                                 Management a marketing

Matematika                                                         Právo

Dějepis                                                                Chod podniku

Informační a komunikační technologie            Písemná a elektronická komunikace

Tělesná výchova                                                 Odborná praxe – 2 týdny

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,0% (52,6) 46,8% (20,5) 25% (60%) 100% (0%)
2019 48,2% (62,1) 53,5% (21,8) 48,8% (65,2%) 31,8% (26,1%)
2018 76,9% (66,3) 70,8% (28,6) 89,6% (84,2%) 80,2% (10,5%)
2017 58,4% (57,9) 57,1% (30,4) 71,7% (69,6%) 73,5% (13,0%)
2016 35,9% (49,5) 36,4% (21,4) 53,0% (50%) 30,9% (41,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 23,5% (19) 32,9% (4,9) 28,2% (0%) 28,2% (33,3%)
2018 60% (26) 49,5% (13,9) 68,6% (33,3%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 22,5% (17) 17,6% (6,6) 26,8% (0%) 39,4% (27,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 30,8% (44,2) 23,1% (19,4) 53,8% (50%) 51,3% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 38,2% (17,4) 48,0% (53,3%) 100% (0%)
2019 19,7% (43) 13,2% (13,8) 17,5% (34,4%) 23,1% (31,3%)
2018 20,7% (44) 32,9% (18,7) 52,3% (55,2%) 82,7% (6,9%)
2017 36,6% (46) 18,9% (24,9) 49,0% (51,7%) 72,8% (13,8%)
2016 20,1% (44) 16,5% (0) 21,3% (36%) 38,2% (32%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: