23-62-H/01 Jemný mechanik
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: