63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,0% (66,8) 21,1% (30,3) 13,0% (82,4%) 100% (0%)
2019 30,7% (80) 22,8% (36,8) 78,9% (95,8%) 65,8% (4,2%)
2018 59,3% (76,9) 44,9% (42,7) 61,9% (90,5%) 100% (0%)
2017 22,5% (63,7) 34,2% (46,1) 77,5% (94,4%) 100% (0%)
2016 25,2% (67,4) 18,7% (38,0) 50,4% (87,5%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,2% (50) 39,2% (33,0) 27,2% (73,7%) 100% (0%)
2019 53,2% (60) 43,7% (39,4) 81,7% (92,3%) 64,3% (3,8%)
2018 67,8% (62) 41,5% (37,2) 72,9% (85,7%) 100% (0%)
2017 37,4% (58) 42,3% (47,8) 69,1% (84,2%) 100% (0%)
2016 52,0% (62) 18,7% (0) 62,6% (88,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: