65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,7% (85,3) 78,4% (48,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,6% (84,2) 67,1% (44,0) 72,9% (93,2%) 58,6% (6,8%)
2018 42,9% (69,0) 47,5% (38,5) 90,4% (97,7%) 100% (0%)
2017 68% (75,8) 69,7% (54,7) 88,6% (94,6%) 77,1% (5,4%)
2016 84,2% (82,1) 78,9% (60,0) 80,7% (92,9%) 77,8% (5,4%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 72,2% (63,7) 61,1% (47,9) 72,2% (75%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 66,3% (38,7) 67,4% (82,2%) 100% (0%)
2019 78,6% (62) 75,6% (45,4) 81,5% (88,9%) 65,5% (6,7%)
2018 49,7% (56) 48,6% (34,0) 83,2% (85,1%) 100% (0%)
2017 85,5% (64) 78,2% (51,2) 90,5% (90,2%) 79,3% (4,9%)
2016 81,7% (64) 18,9% (0) 85,7% (87,7%) 81,1% (5,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: