29-53-H/01 Pekař

Pekař

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Absolventi budou připraveni zejména zpracovávat základní suroviny a přísady pro výrobu pekařských výrobků, tj. zvládnou technologické postupy a činnost při ruční výrobě chleba a pečiva.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v malých i velkých výrobnách pekařských výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.
  • Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání ve výrobě a prodeji pekařských výrobků. 

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                                Předměty specializace

Český jazyk a literatura                           Technologie

1.Cizí jazyk AJ/NJ                                     Suroviny

Občanská nauka                                      Stroje a zařízení

Společenská výchova

Biologie a ekologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Hospodářské výpočty

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

 

Odborný výcvik:

  • Žáci se podílejí na produktivní činnost, své výrobky nabízejí k prodeji ve školním bufetu. Odborná praxe probíhá jednak ve školní pekařské výrobně, jednak v Jizerských pekárnách.
Projekt podporují: