79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,4% (96,9) 63,5% (78,6) 9,6% (98,0%) 7,7% (2,0%)
2019 67,5% (97,9) 82,5% (82,5) 37,5% (97,1%) 35% (2,9%)
2018 50% (91,6) 52,2% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 64,4% (93,7) 80% (86,9) 40% (97,8%) 37,8% (2,2%)
2016 72,9% (95,8) 64,6% (88,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,9% (90) 90,9% (80,1) 15,2% (97,1%) 6,1% (2,9%)
2019 74,3% (80) 77,1% (76,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60% (72) 60% (70,4) 25,7% (95,9%) 100% (0%)
2017 83,8% (82) 81,1% (78,0) 35,1% (97,4%) 10,8% (2,6%)
2016 94,3% (90) 97,1% (84,6) 37,1% (97,0%) 11,4% (3,0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,9% (86) 90,3% (84,2) 19,4% (97,7%) 8,1% (2,3%)
2019 82,1% (82) 89,3% (81,2) 46,4% (98,9%) 37,5% (1,1%)
2018 80,7% (82) 77,2% (76,0) 47,4% (98,9%) 100% (0%)
2017 87,5% (84) 69,6% (80,0) 39,3% (97,7%) 35,7% (2,3%)
2016 94,8% (86) 96,6% (85,4) 43,1% (98,4%) 41,4% (1,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: