23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Strojní třískové obrábění kovových a nekovových materiálů,

nastavení, obsluha a údržba základních druhů obráběcích strojů. Výuka i na počítačem řízených obráběcích strojích (CNC). Kontrola měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenských odvětví při soustružení, frézování, broušení, vrtání nebo při obrábění na číslicově řízených strojích ve výrobních a opravárenských provozech.
  • Uplatnění najdou na pozici soustružník, frézař, brusič kovů, obsluha CNC strojů.   

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                                     Předměty specializace

Český jazyk a literatura                                 Technické kreslení

1Cizí jazyk AJ/NJ                                           Strojnictví

Občanská nauka                                            Strojírenská technologie

Biologie a ekologie                                       Technologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • Výuka formou produktivní činnosti - žáci se učí na vybraných zakázkách tak, aby současně plnili osnovy. Za své výsledky dostávají odměnu.
Projekt podporují: