41-44-M/01 Zahradnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,7% (40) 7,1% (13,7) 2,9% (44,4%) 100% (0%)
2019 85,2% (87,4) 85,2% (44,9) 8,2% (62,5%) 4,9% (37,5%)
2018 1,4% (33,7) 10,1% (17,6) 4,3% (28,6%) 56,5% (14,3%)
2017 - - - -
2016 42,6% (64,7) 42,6% (41,6) 33,8% (66,7%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 10,2% (18) 6,1% (6,0) 22,4% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,7% (46) 29,2% (22,0) 13,9% (54,5%) 100% (0%)
2019 59,5% (57) 71,6% (40,1) 33,8% (66,7%) 9,5% (33,3%)
2018 58,9% (56) 43,8% (30,3) 24,7% (60%) 57,5% (13,3%)
2017 - - - -
2016 15,7% (51) 14,3% (0) 67,1% (80%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: