23-41-M/01 Strojírenství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 65,6% (57,0) 29,9% (97,1%) 18,1% (1,4%)
2019 84,5% (94,7) 80,7% (62,3) 60,8% (93,5%) 57,5% (6,5%)
2018 78,5% (84,2) 78,5% (60,5) 52,5% (86,7%) 47,9% (13,3%)
2017 70,7% (84,2) 72,1% (68,7) 70,7% (90,2%) 66,5% (7,8%)
2016 46,3% (83,2) 50,5% (65,8) 70,8% (92%) 67,6% (8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 87,6% (54,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,7% (76) 98,7% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,3% (63) 0,6% (0) 82,6% (88%) 60,2% (4%)
2017 98,3% (66) 99,4% (65,0) 76,2% (82,4%) 38,4% (14,7%)
2016 91,3% (62) 88,5% (58,2) 84,2% (85,7%) 50,3% (11,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 57,6% (41,1) 44,6% (85,3%) 26,8% (1,0%)
2019 86,6% (64) 85,7% (49,1) 88,8% (94,4%) 70,1% (4,2%)
2018 92,1% (66) 88,1% (49,3) 71,4% (87,4%) 56,4% (8,4%)
2017 83,0% (64) 80,8% (54,0) 80,4% (87,1%) 56,7% (10,6%)
2016 66,8% (63) 17,0% (0) 66,4% (85%) 64,6% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: