33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Charakteristika:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Seznámení s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby. Od druhého ročníku se zaměřením na výrobu nábytku a zařízení, nebo na jednoduché dřevěné konstrukce. Osvojí si dovednosti potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Ve 2. ročníku získají žáci osvědčení pro práci s řetězovou pilou (zakracování stavebního materiálu).

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti dřevozpracující výroby, zejména nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                                       Předměty specializace

Český jazyk a literatura                                   Odborné kreslení

1Cizí jazyk AJ/NJ                                              Materiály

Občanská nauka                                              Výrobní zařízení

Biologie a ekologie                                          Technologie

Fyzika                                                                Mechanizační prostředky

Chemie

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • Výuka formou produktivní činnosti. Za vykonanou práci jsou odměňováni.
  • Ve 3. ročníku mohou být žáci zařazeni na jednotlivá provozní pracoviště u firem.
Projekt podporují: