79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 30,6% (60,5) 10,4% (96,7%) 100% (0%)
2019 16,1% (90,5) 39,8% (60,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 61,8% (87,9) 53,2% (64,4) 27,0% (94,7%) 23,2% (5,3%)
2017 64,2% (90,0) 36,2% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,4% (90,5) 61,0% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (64) 46,6% (55,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (70) 67,0% (61,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,4% (58) 40,3% (56,6) 42,2% (92%) 100% (0%)
2017 45,9% (60) 40,5% (56,5) 20,5% (86,4%) 22,4% (2,3%)
2016 28,4% (60) 25,9% (56,0) 21,4% (86,7%) 21,4% (4,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 61,9% (68,8) 44,1% (98%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 47,1% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 65,7% (69,1) 55,7% (97,7%) 42,1% (2,3%)
2017 88,7% (82) 87,3% (79,3) 60% (98,3%) 49,8% (1,7%)
2016 83,0% (80) 7,8% (0) 45,6% (96,6%) 35,6% (3,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: