79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 35,8% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 21,3% (96,3) 20% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,7% (92,1) 37,1% (73,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 73,9% (88,4) 2,0% (77,8%) 2,0% (22,2%)
2016 57,7% (95,3) 66,2% (88,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (86) 85,4% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,8% (84) 68,4% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 43,7% (70) 52,1% (73,2) 16,3% (91,7%) 7,4% (8,3%)
2017 38,4% (72) 59,6% (75,7) 27,3% (94,4%) 13,1% (5,6%)
2016 45,3% (79) 39,4% (72,7) 26,1% (94,4%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 98,8% (92,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 57,9% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 53,2% (76,7) 23,4% (95,5%) 18,3% (4,5%)
2017 87,4% (88) 85,0% (86,7) 6,3% (88,9%) 5,5% (11,1%)
2016 60% (82) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: