79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,2% (98,4) 64,2% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 38,2% (97,4) 36% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 8,6% (84,7) 4,5% (53,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,8% (92,1) 42,6% (83,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 48,3% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,6% (62) 25,3% (52,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,3% (62) 13,5% (54,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 57,9% (74) 51,6% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 24,2% (66) 22,2% (62,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 9,4% (61) 13,8% (61,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (82) 55,4% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 9,1% (71) 5,9% (58,0) 16,1% (95%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 7,5% (60,5) 18,3% (94,1%) 100% (0%)
2017 38,2% (81) 33,5% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 8,8% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: