63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,0% (78,4) 56,9% (45,7) 20,3% (87,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 21,2% (63,7) 24,6% (33,3) 61,0% (90%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 17,1% (58,4) 24,4% (42,7) 18,7% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76% (62) 79,2% (47,6) 65,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 71,2% (63) 38,1% (36,2) 39,8% (75%) 100% (0%)
2017 22,8% (54) 22,8% (42,2) 65,0% (83,3%) 100% (0%)
2016 52,0% (62) 18,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: