41-41-M/01 Agropodnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10% (50,5) 5,7% (13,5) 4,3% (53,3%) 15,7% (6,7%)
2019 6,6% (46,8) 34,4% (24,6) 1,6% (46,2%) 3,3% (38,5%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 28,6% (28) 42,9% (13,0) 14,3% (20%) 8,6% (40%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,8% (48) 33,3% (23,4) 23,6% (61,1%) 15,3% (5,6%)
2019 4,1% (40) 8,1% (19,2) 4,1% (27,8%) 4,1% (38,9%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: