75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,7% (62,1) 27,4% (22,0) 12,8% (68,8%) 8,5% (6,3%)
2019 30,4% (64,2) 20% (19,5) 8,1% (50%) 5,9% (31,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (46) 44,5% (29,9) 14,6% (55,6%) 11,0% (5,6%)
2019 30,6% (53) 29,3% (30,4) 17,2% (55,6%) 6,4% (33,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: