26-41-M/01 Elektrotechnika

Mechatronika

Obor vzdělání Mechatronika připravuje žáky nejen pro pracovní činnosti související se systémy automatizovaných výrobních strojů CNC a počítačově řízených robotizovaných technologických řetězců CIM, ale i odborníky, kteří dokážou své vzdělání uplatnit v nejrůznějších oblastech, kde se setkají se systémy vyšších generací automatizace. To žákům umožňuje jednak získané odborné vzdělání elektrotechnického i strojního zaměření, jednak jazyková vybavenost a také vzdělání v informačních technologiích.

Absolvent se uplatní jako střední technik – systémový specialista pracující v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni, schopný řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti vyskytující se při stavbě, montáži a oživování, uvádění do provozu a závěrečných kontrolách, ošetřování, seřizování a údržbě, diagnostice, vyhledávání závad a příčin poruch, servisní péči, obchodně technických službách.

Žáci jsou v závěru studia proškolení a přezkoušení v rozsahu §5 vyhl. č. 50.
Absolventi jsou připravováni i pro vysokoškolské studium na strojních, elektrotechnických a ostatních technických fakultách vysokých škol.

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 62,0% (56,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,3% (92,1) 61,3% (57,0) 70,7% (95,7%) 69,1% (4,3%)
2018 36,5% (77,4) 40,6% (49,1) 65,8% (92,3%) 61,6% (7,7%)
2017 95,8% (89,5) 82,3% (72,3) 62,8% (88,2%) 50,2% (11,8%)
2016 23,1% (74,2) 29,6% (57,3) 39,8% (80%) 36,1% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 59,9% (42,8) 54,0% (85%) 10,2% (5%)
2019 57,0% (54) 66,4% (44,5) 69,1% (89,5%) 100% (0%)
2018 64,6% (50) 64,6% (45,1) 65,2% (79,3%) 100% (0%)
2017 39,5% (44) 50% (41,8) 65,7% (75%) 66,9% (5%)
2016 73,8% (54) 87,4% (57,7) 85,2% (86,7%) 66,1% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 72,3% (44,6) 85,7% (94,1%) 15,6% (2,9%)
2019 37,9% (56) 37,1% (35,5) 42,4% (78,6%) 78,1% (2,4%)
2018 76,2% (62) 75,3% (43,9) 81,9% (89,1%) 81,1% (3,6%)
2017 90,6% (67) 90,2% (57,4) 85,7% (89,2%) 63,8% (8,1%)
2016 63,2% (62) 50,2% (45,0) 75,3% (88%) 56,5% (12%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: