79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,8% (85,3) 17,9% (55,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 46,2% (94,2) 51,4% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,3% (96,3) 99,6% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,8% (94,7) 94,1% (85,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,2% (96,9) 99,2% (92,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (85) 97,4% (76,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,6% (79) 96,8% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 98,1% (81) 96,1% (76,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 99,0% (84) 100% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 88,6% (80) 85,6% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 79,3% (73,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 92,4% (81) 91,3% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,6% (87) 98,2% (82,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 90,2% (83) 90,9% (80,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 92,6% (83) 97,0% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: