79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 81,5% (83,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 53,3% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,9% (87,4) 10,6% (60,9) 15,1% (91,7%) 14,7% (8,3%)
2017 70,3% (94,7) 67,9% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 68,4% (88,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,8% (84) 96,5% (84,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 37,8% (75) 45,1% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,5% (72) 47,9% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 42,9% (74) 52,0% (73,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 63,1% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,7% (72) 40,2% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 81,9% (85) 77,6% (82,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 78,6% (82,4) 36,1% (96,7%) 28,2% (3,3%)
2017 66,5% (84) 51,6% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 65,6% (80,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: