64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 18,2% (47,4) 37,1% (16,3) 15,9% (40%) 46,5% (20%)
2018 70,8% (63,2) 61,8% (25,2) 53,8% (58,3%) 48,6% (25%)
2017 42,9% (50,5) 32,0% (17,4) 33,3% (45,5%) 63,5% (18,2%)
2016 82,5% (71,6) 84,8% (49,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 78,2% (36) 80,3% (29,7) 85,2% (50%) 47,9% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 30,3% (44) 13,7% (13,9) 51,7% (50%) 36,3% (25%)
2018 82,7% (58) 76,8% (33,4) 56,5% (57,1%) 37,1% (28,6%)
2017 64,2% (50) 73,3% (37,0) 48,6% (50%) 65,4% (16,7%)
2016 81,1% (58) 83,9% (42,8) 79,1% (66,7%) 80,3% (11,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: