65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 30,7% (73,7) 12,9% (26,2) 31,4% (81,8%) 55% (9,1%)
2018 39,0% (67,4) 34,5% (34,2) 37,9% (75%) 25,4% (25%)
2017 15,4% (51,1) 15,4% (22,1) 17,7% (60%) 41,1% (20%)
2016 29,2% (64,2) 29,2% (39,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 85,7% (64) 79,8% (47,2) 47,6% (72,7%) 57,1% (9,1%)
2018 72,6% (60) 55,3% (35,5) 37,4% (66,7%) 29,6% (22,2%)
2017 62,0% (59) 25,7% (36,9) 29,6% (60%) 40,2% (20%)
2016 57,1% (60) 70,3% (47,5) 69,7% (80%) 54,9% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: