79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,3% (93,7) 72,0% (70,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 90,0% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 89,1% (91,6) 89,5% (75,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,8% (94,2) 96,7% (86,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 15,0% (81,1) 13,0% (59,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (64) 52,3% (58,2) 31,1% (92,3%) 100% (0%)
2019 55,3% (67) 64,9% (61,0) 17,6% (87,5%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 64,6% (63,9) 30,6% (87,5%) 9,2% (12,5%)
2017 85,4% (73) 68,3% (64,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,6% (74) 81,1% (73,0) 51,2% (95,2%) 19,4% (4,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 74,8% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 70,3% (71,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 95,2% (82) 86,0% (75,5) 39,5% (96%) 28,0% (4%)
2017 58,2% (76) 61,8% (72,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,6% (76) 50% (70,7) 45,6% (96,6%) 35,6% (3,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: